Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea Administrativ Teritorială MASLOC, Județul Timiș, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 3, 10, 22 și 26 din UAT MASLOC, începând cu data de 20.04.2023 și până în data de 19.06.2023 la sediul Primăriei Masloc, pe pagina de internet a Primăriei Masloc (https://comunamasloc.ro/), precum și pe pagina de internet a ANCPI conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea cadastrului si publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale cadastrului vor putea fi depuse la sediul Primăriei Mașloc si pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00-14:00.

Anunțul poate fi descărcat aici:

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *