Urbanism

Compartimentul de urbanism a Primăriei Mașloc are program cu publicul în fiecare marți intre orele 09-13.


Certificate de urbanism


Autorizații de construcție


Documente utile: