Stare civilă – acte utile

În această secțiune puteți găsi informații despre:


Acte necesare pentru transcrierea nașterii


Acte necesare pentru transcrierea căsătoriei


Acte necesare pentru transcrierea decesului


Eliberarea certificatelor de Stare Civilă la cerere


Încheierea căsătoriei


Înregistrarea decesului


Înregistrarea naşterii


Transcrierea certificatelor de stare civilă întocmite în străinătate


Anexa 59 Solicitare duplicat certificat


Cerere dovada celibat


Cerere înregistrare divorț


Cerere ortografiere


Cerere rectificare act de stare civilă