Informații privind SNA 2021-2025

Dispoziția nr. 13 din 08.03.2023 privind aprobarea grupului de lucru pentru integritate, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Comunei Mașloc, a listei de atribuții și a raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

Dispoziția nr. 14 din 08.03.2023 privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Comunei Mașloc și a coordonatorului acestuia, a inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare

Anexa 1 Dispoziția nr. 14 din 08.03.2023 Plan de integritate

Dispoziția nr. 15 din 08.03.2023 privind constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice

Dispoziția nr.16 din 08.03.2023 de aprobare a Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul Comunei mașloc, jud. Timiș

Anexa 3 SNA – inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare pe anul 2022 Primăria comunei Mașloc

Raport privind progresele și stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025 la nivelul Comunei Mașloc