Comunicat de presă PNRR – Fonduri pentru România modernă și reformată – Proiecte în comuna Mașloc finanțate prin PNRR

 

Atașat puteți descărca comunicatul de presă:

Comunicat de presă PNRR – Fonduri pentru România modernă și reformată

sau vizualiza aici:

“Zilele Comunei Mașloc, ediția a XXII-a”, în localitatea Remetea Mică.

In data de 30 Iulie 2023 a avut loc proiectul cultural “Zilele Comunei Masloc, ediția a XXII-a”, in localitatea Remetea Mică. Evenimentul s-a desfășurat la Căminul Cultural Remetea Mică din localitatea Remetea Mică. Programul din cadrul evenimentului a cuprins muzică și dansuri populare, poezie in grai bănățean, obiceiuri, tradiții, meșteșuguri tradiționale, producători locali, arta culinară, etc. Mulțumim tuturor celor care au participat la evenimentul nostru si care au avut grija ca totul să se desfășoare in cele mai bune condiții. 
De asemenea, va invitam la următorul eveniment din cadrul proiectului cultural “Zilele Comunei Masloc, ediția a XXII-a”, care va avea loc in localitatea Alios, in data de 20 August 2023, la Căminul Cultural din Alios.
Programul din cadrul evenimentului va cuprinde muzică și dansuri populare, obiceiuri, tradiții, meșteșuguri tradiționale, producători locali, arta culinară, etc.
Va mulțumim și va asteptam in număr cât mai mare la următorul eveniment din 20 August 2023.
 
Proiect organizat de Primăria și Consiliul Local al Comunei Masloc, cofinanțat  de Consiliul Județean Timis prin programul TimCultura2023”

 

 

“Zilele Comunei Masloc, ediția a XXII-a”

“In data de 2 Iulie 2023 a avut loc proiectul cultural “Zilele Comunei Masloc, ediția a XXII-a”, in localitatea Masloc. Evenimentul s-a desfășurat in Parcul Central din localitatea Masloc. Programul din cadrul evenimentului a cuprins muzică și dansuri populare, poezie in grai bănățean, obiceiuri, tradiții, meșteșuguri tradiționale, producători locali, arta culinară, etc. Mulțumim tuturor celor care au participat la evenimentul nostru si care au avut grija ca totul să se desfășoare in cele mai bune condiții.
De asemenea, va invitam la următorul eveniment din cadrul proiectului cultural “Zilele Comunei Masloc, ediția a XXII-a”, care va avea loc in localitatea Remetea Mică, in data de 30 Iulie, la Căminul Cultural din Remetea Mică.
Programul din cadrul evenimentului va cuprinde muzică și dansuri populare, obiceiuri, tradiții, meșteșuguri tradiționale, producători locali, arta culinară, etc.
Va mulțumim și va asteptam in număr cât mai mare la următorul eveniment din 30 Iulie 2023.
Proiect organizat de Primăria și Consiliul Local al Comunei Masloc, cofinanțat  de Consiliul Județean Timis prin programul TimCultura2023”

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea Administrativ Teritorială MASLOC, Județul Timiș, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 3, 10, 22 și 26 din UAT MASLOC, începând cu data de 20.04.2023 și până în data de 19.06.2023 la sediul Primăriei Masloc, pe pagina de internet a Primăriei Masloc (https://comunamasloc.ro/), precum și pe pagina de internet a ANCPI conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea cadastrului si publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale cadastrului vor putea fi depuse la sediul Primăriei Mașloc si pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00-14:00.

Anunțul poate fi descărcat aici:

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Proiecte în comuna Mașloc finanțate prin PNRR

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adiministrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10: FONDUL LOCAL,

Investiția I.3: Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale,

Titlu apel: PNRR/2022/C10/I3, Runda 1

Denumirea proiectului de investiție: ”Lucrări de creștere a eficienței energetice – Sediu Administrativ, Comuna Mașloc, județul Timiș”

Denumirea proiectului de investiție: ”Lucrări de creștere a eficienței energetice – Cămin Cultural Remetea Mică, Comuna Mașloc, județul Timiș”

Atașat puteți descărca cele două comunicate de presă

Comunicat de presă PNRR – Lucrări de creștere a eficienței energetice – Cămin Cultural Remetea Mică, Comuna Mașloc, județul Timiș

Comunicat de presă PNRR – Lucrări de creștere a eficienței enrgetice – Sediu Administrativ, Comuna Mașloc, județul Timiș

sau vizualiza aici:

 

Anunț licitație

Comuna Mașloc

Jud. Timiș

ANUNȚ

1. Informații generale privind autoritatea contractantă: Comuna Mașloc, CIF 5481533, cu sediu în comuna Mașloc, sat Mașloc , nr. 95, județul Timiș, tel. 0256231205, fax.0256231209, email: primaria_masloc@yahoo.com,

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică: Imobilul este format din clădire în suprafată construită de 355mp împreună cu  două anexe în suprafațe construite de 39 mp respectiv 5 mp și terenul aferent în suprafața de 727 mp., situat în com. Mașloc, sat Mașloc, nr.150,   înscris în CF nr.400106 com.Mașloc. Imobilul aparține domeniului privat privat al Comunei Mașloc, cu destinație de brutărie, conform OUG nr.57/03.07.2019 privind codul administrativ și al HCL al Comunei Mașloc nr.39/08.11.2022.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:  prin cerere scrisă depusă la sediul instituției.

3.2. Denumirea și datele de contact ale compartimentului  de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment relații cu publicul  – Comuna Mașloc, sat Mașloc, nr.95, județul Timiș .

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire: 100 lei/exemplar, plata se poate face cash la caseria Comunei Mașloc sau prin virament bancar în contul RO34TREZ62121180250XXXXX, cod fiscal 5481533, deschis la Trezoreria Timișoara.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:   01.03.2023, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele: elaborarea ofertei se face în conformitate cu prevederile documentației de atribuire

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 09.03.2023, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Mașloc,  sat Mașloc , nr. 95, județul Timiș, compartiment relații cu publicul.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: două exemplare.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 14.03.2023 ora 12.00 la Comuna Mașloc,  sat Mașloc , nr. 95, județul Timiș, sala de ședințe.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: Judecătoria Timișoara, Timişoara, Piața Tepeș Vodă nr. 2A, Cod poştal 300055,  Judeţul Timis, tel. 0256-490650, fax: 0256 490525 , E-mail:  jud-timisoara-reg@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 09.02.2023.

Anunt inchiriere

Anunț închiriere imobil

ANUNȚ

1. Informații generale privind autoritatea contractantă: Comuna Mașloc, CIF 5481533, cu sediu în com. Mașloc, sat.Mașloc , nr. 95, jud. Timiș, tel. 0256231205, fax.0256231209, email: primaria_masloc@yahoo.com,

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică: Imobilul este format din clădire în suprafată construită de 355mp împreună cu  două anexe în suprafațe construite de 39 mp respectiv 5 mp și terenul aferent în suprafața de 727 mp., situat în com. Mașloc, sat Mașloc, nr.150,   înscris în CF nr.400106. Imobilul aparține domeniului privat privat al Comunei Mașloc, cu destinație de brutărie, conform OUG nr.57/2019 privind codul administrativ și al HCL com. Mașloc nr.39/08.11.2022.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de la registratura comunei Mașloc, prin cerere scrisă.

3.2. Denumirea și datele de contact ale compartimentului  de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment achiziții publice  – Comuna Mașloc, sat Mașloc, nr.95, jud. Timiș .

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire: 100 lei/exemplar, plata se poate face cash la caseria Comunei Mașloc sau prin virament bancar în contul RO34TREZ62121180250XXXXX, CIF 5481533, deschis la Trezoreria Timișoara.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.11.2022, ora 14.00.

4. Informaţii privind ofertele: elaborarea ofertei se face în conformitate cu prevederile documentației de atribuire

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 08.12.2022, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Mașloc,  sat.Mașloc , nr. 95, jud. Timiș, compartiment relații cu publicul.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: două exemplare.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12.12.2022, ora 12.00 la Comuna Mașloc,  sat.Mașloc , nr. 95, jud. Timiș, sala de ședințe.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: Judecătoria Timișoara, Timişoara, P-ța Tepeș Vodă nr. 2A, Cod poştal 300055,  Judeţul Timis, tel. 0256-490650, fax: 0256 490525 , E-mail:    jud-timisoara-reg@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 15.11.2022

Anunțul poate fi descărcat aici:

Anunț închiriere imobil