Hotărârea C.L. pentru Situații de Urgență nr. 1 din 12 martie 2020

ANUNȚ

Începând cu data  de 13.03.2020,  se instituie următoarele măsuri la nivelul    UAT   Comuna Mașloc în  vederea prevenirii riscului de răspândire a infecției  cu Coronavirus (Covid- 19):

1) în perioada 13.03.2020  – 31.03.2020  programul de relații cu publicul în cadrul tuturor compartimentelor Primăriei comunei Mașloc va fi între orele 9.00 – 12.00, În afara perioadei respective accesul publicului în incinta  primăriei va fi strict interzis.

2) Cererile pentru  diverse  adeverințe sau certificate,  petițiile precum și transmiterea corespondenței adresată instituției noastre să se realizeze cu   preponderență prin intermediul poștei electronice la adresa de  e-mail:  primaria_masloc@yahoo.com,  la numărul de fax 0256/231209 sau prin intermediul Poștei Române.

3) în perioada 13.03.2020 – 31.03.2020 se suspendă toate audiențele la sediul primăriei,  cetațenii interesați pot solicita audiente telefonice la nr. de telefon 0256.231.205, în intervalul orar de la ora 10.00 până la ora 12.00, în zilele de luni, marți și joi.

4)   Se suspendă organizarea tuturor  activităților și/ sau evenimentelor culturale, sportive, adunări publice sau private de orice  fel în incinte sau în aer  liber, indiferent de numărul de participanți, până la data de 31.03.2020.

5) Se recomandă populației comunei  Mașloc deplasarea pe raza/în afara razei comunei Mașloc  doar în cazuri  de strictă necesitate și evitarea locurilor aglomerate.

6) Se instituie obligația ca toate instituțiile publice și private din comună să asigure la toalete materialele destinate igienei personale precum și dezinfecția frecventă a suprafețelor expuse riscului:  uși, mese, birouri, holuri  acces, etc.

Atașat hotărârea:

Hotărârea C.L. pentru Situații de Urgență nr. 1 din 12 martie 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *