Declararea și înregistrarea decesului în contextul situației de urgență

DECLARAREA ȘI ÎNREGISTRAREA DECESULUI

În contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.212/16.03.2020 a Decretului nr.195/2020;
Având în vedere Radiograma D.E.P.A.B.D din cadrul M.A.I. cu nr. 3220473 din data de 27.03.2020;
Văzând adresele nr.113 din 30.03.2020, respectiv nr.114 din 31.03.2020 emise de D.E.P. Timiș,
Vă aducem la cunoștiință:

MODALITATEA DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR

1. Medicul din unitatea medicală/serviciul de medicină legală/ medicul de familie care a constată decesul produs pe raza comunei Mașloc va transmite prin intermediul serviciului de poștă electronică la adresa primaria_masloc@yahoo.com sau prin fax la nr.0256.231.209, certificatul medical constatator al decesului împreună cu actul de identitate al defunctului sau în cazul lipsei actului de identitate al defunctului, dovada eliberată de instituțiile competente prin care se confirmă datele de identitate ale acestuia.
Aceste documente vor fi transmise cel mai târziu a 3 – a zi de la data încetării din viață a persoanei, pentru a se înlătura necesitatea aprobării Parchetului pentru întocmirea actului de deces.

2. Ofițerul de stare civilă competent va înregistra decesul și va trimite unității medicale, tot prin poșta electronică, adeverința de înhumare, document ce va fi înmânat aparținătorului defunctului.
Cu această ocazie se va comunica faptul că certificatul de deces se va elibera persoanei îndreptățite la încetarea stării de urgență.

3. Documentele originale privind pe defunct vor fi transmise de către aparținătorii legali compartimentului de stare civilă în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.