Anunț de la Casa Județeană de Pensii Timiș

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea raspandirii infectarii cu COVID-19, conducerea Casei Naționale de Pensii Publice a decis ca, începând cu data de 18.03.2020, pe  toată  durata  decretării stării  de  urgență, activitatea de  preluare/înregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie să fie realizată telefonic sau prin e-mail.

Ca urmare, Casa Județeană de Pensii Timiș a luat următoarele măsuri:

  1. Operațiunea de înregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie se va realiza telefonic sau pe e-mail, solicitanții având la dispoziție următoarele date de contact:

Casa Județeană de Pensii Timiș

  • Pentru cererile de deschidere a drepturilor de pensie națională: Tel. 0256/308070, 0256/308076; fax: 0256/308082; e-mail: cjp-tm@pensiitimis.ro
  • Pentru cererile de deschidere a drepturilor de pensie internațională: Tel. 0256/308077; e-mail: timis.pi@cnpp.ro

Casa Locală de Pensii Lugoj

Ulterior, persoanele vor  fi  anuntațe  telefonic/e-mail  pentru a se prezenta cu documentația, în original (cartea de muncă, adeverințele privind sporurile permanente și condițiile superioare de muncă și alte documente prevăzute de normele de aplicare a legii) în copie (actele de stare civilă, carte  de  munca etc.), necesară stabilirii drepturilor de pensie, documentație care va fi depusă în plic sigilat la sediul casei de pensii din raza de domiciliu.

Cererea și declarația pentru acordarea categoriei de pensie solicitată pot fi descărcate de pe site-ul Casei Județene de Pensii Timiș – www.pensiitimis.ro, din  rubrica Formulare.

  1. În situația copiilor urmași care împlinesc varsta de 16 ani care nu pot face dovada continuării studiilor din cauza suspendării cursurilor școlare, plata pensiei de urmaș se va face fără a fi necesară prezentarea acestei dovezi, urmând ca adeverința doveditoare să fie prezentată în termen de 30 de zile, de la data expirării stării de urgență.

Adresa o puteți descărca aici:

Anunț de la Casa Județeană de Pensii Timiș