Începe recensământul populației și locuințelor 2022

Recensământul populației și locuințelor la nivel național începe în 14 martie. Din acea dată și până în 15 mai, vă puteți autorecenza prin intermediul platformei ce va deveni disponibilă din 14 martie pe site-ul www.recensamantromania.ro.
În cazul în care veți necesita asistență în completare, la nivelul comunei Mașloc va exista 1 recenz ARA ce vă va îndruma.
După ce această etapă se va încheia, în perioada 16 mai-17 iulie, va avea loc colectarea datelor prin interviuri la locuințele persoanelor ce nu s-au autorecenzat.
Pentru detalii suplimentare, vă invităm să acordați atenție imaginilor atașate.

Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

PRIMĂRIA COMUNEI MAȘLOC ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

  • Un număr de 1 (unu) recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din comuna  Mașloc.

MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

➢ Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;

➢ Colectarea datelor în teren:

▪ autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

➢ In spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării : la Primăria com. Mașloc

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

➢ Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;

➢ Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;

➢ Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;

➢ Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;

➢ Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;

➢ Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;

➢ Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;

➢ În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;

➢ Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE

➢ Muncă pe teren;

➢ Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);

➢ Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

Cererea poate fi descărcată folosind link-ul de mai jos:

Cerere de înscriere în lista de candidați pentru personalul RPL2021 Mașloc

și vizualizată aici: