Hotărârea nr. 3 din 6 aprilie 2020 a C.L.S.U. Mașloc privind măsuri cu privire la activitatea Primăriei comunei Mașloc impuse în contextul infecției cu CORONAVIRUS (Covid – 19)

HOTĂRÂREA
NR.3 DIN 06.04.2020
privind măsuri cu privire la activitatea Primăriei comunei Mașloc
impuse în contextul infecției cu CORONAVIRUS (Covid – 19)

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al uat Comuna Mașloc, întrunit în ședință de urgență în data de 06.04.2020, ora 10.00,
Având în vedere:
-decretarea stării de urgență prin Decretul nr.195/2020, emis de Președintele României,
-OUG nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,
-OUG nr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul situațiilor de urgență,
-HG nr.1491/2004 privind Regulamentul cadru privind structura organizatorică, atribuţiile şi funcţionarea, dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă,
Luând act de:
-Ordonanațele militare nr. 3 și 4/2020;
Comitetul Local pentru Situații de Urgență al uat Comuna Mașloc

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. În data de 07.04.2020 va avea loc pe raza comunei Mașloc o acțiune de dezinfecție a străzilor, efectuată de către o firmă specializată, utilizându-se substanțe omologate, în scopul prevenirii răspândirii virusului SARS COV 2. Sumele necesare acestei acțiuni vor fi suportate din bugetul local.
Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștiință publică prin afișarea la sediul instituției și publicarea pe www.comunamasloc.ro, respectiv pe pagina de facebook Comuna Masloc.

Președinte al C.L.S.U. U.A.T. Comuna Mașloc,
Primar – Lupu Ionel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *