ANUNȚ IMPORTANT

ANUNȚ IMPORTANT

Începând cu data de 18.03.2020, în vederea prevenirii riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus (Covid – 19), privind activitatea Primăriei com. Mașloc se instituie, până la data de 16.04.2020, următoarele măsuri:

1)      Accesul publicului în incinta primăriei este permis numai între orele 09.00 – 12.00, în limita a maxim 2 persoane, până în holul central, unde este amenajat un ghișeu special pentru compartimentul impozite și taxe și registratură pentru depunerea doar a documentelor voluminoase ce nu pot fi transmise prin poștă, fax sau email; relațiile cu publicul la celelalte compartimente fiind suspendate cu excepția compartimentului de stare – doar pentru înregistrarea deceselor.

2)      Cererile pentru adeverințe sau certificate, petițiile precum și transmiterea corespondenței adresată instituției se va efectua exclusiv prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail: primaria_masloc@yahoo.com, la numărul de fax 0256/231209 sau prin intermediul Poștei Române.

3)      Se suspendă toate audiențele primarului, viceprimarului și secretarului general la sediul primăriei, cetățenii interesați pot solicita audiențe telefonice la nr.0256.231.205 în intervalul orar 10.00 – 11.00, în zilele de luni și joi.

4)      Oficierea căsătoriilor se vor face doar în cazuri excepționale, cu aprobarea primarului, în sala de consiliu, în prezența ofițerului de stare civilă delegat și doar a celor care se căsătoresc, a părinților/copiilor acestora, precum și a martorilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *