Proces Verbal al comisiei – angajare post vacant inspector de specialitate achiziții publice

Atașat găsiți Procesele Verbale ale Comisiei de concurs pentru ocuparea postului contractual vacant inspector de specialitate – achiziții publice.

Proces Verbal comisie concurs post vacant inspector de specialitate – achiziții publice – selecție dosare

Proces Verbal comisie concurs post vacant inspector de specialitate – achiziții publice – proba scrisă

Proces Verbal comisie concurs post vacant inspector de specialitate – achiziții publice – interviu

Raport final comisie concurs post vacant inspector de specialitate – achiziții publice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *