Primăria comunei Mașloc și GPDR

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) este un regulament al Uniunii Europene și, din 25 mai 2018, se aplică tuturor organizațiilor/instituțiilor care colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale cetățenilor UE.

Ca unitate responsabilă și orientată spre viitor, Primăria comunei Mașloc recunoaste la niveluri înalte necesitatea de a se conforma Regulamentului GDPR și se a asigura că există măsuri eficiente pentru a proteja datele personale ale beneficiarilor noștri, ale angajaților și ale altor părți interesate.

Angajamentul față de securitatea datelor cu caracter personal se extinde la nivelurile superioare ale unității și va fi demonstrat prin intermediul politicilor relevante și prin furnizarea de resurse adecvate pentru stabilirea și dezvoltarea unor controale eficiente privind protecția datelor și securitatea informațiilor.

În cadrul îndeplinirii obligațiilor noastre legale, am implementat un program cuprinzător pentru a înțelege și valida utilizarea datelor noastre personale și pentru a confirma temeiul legal al procesării noastre.

O politică de confidențialitate (Privacy Policy) actualizată este disponibilă atât în format scris, cât și în format electronic și va fi comunicată în cadrul unității tuturor salariaților și părților terțe interesate.

De asemenea, ne vom asigura că o revizuire sistematică a performanței programului de conformitate este efectuată în mod constant pentru a ne asigura că obiectivele acestuia sunt îndeplinite și că problemele principale sunt identificate și remediate.